Ramen Fukunoji@Chiba

Ramen Fukunoji@Chiba
Genshijin kaburitsuki Chashu 980yen
Hole Chashu