Chisou Tonkatsu Fujiwaratei @Ichinomiya near Nagoya

Chisou Tonkatsu Fujiwaratei @Ichinomiya near Nagoya

Fried Anago Teishoku