Uotei @Gotenba in Shizuoka Pref.

Uotei @Gotenba in Shizuoka Pref.
Kakiage teishoku 1260yen