Tonkatsu wa nomimono @Ikebukuro in Tokyo

Tonkatsu wa nomimono @Ikebukuro in Tokyo
The store name means Tonkatsu is drink.