TONMASA

Tonmasa

Wakadori Katsu Teishoku Dai(BIG)
1628Yen

Located in Nara Prefecture.